Domestic Asian Water Buffalo

 

Domestic Asian Water Buffalo you can see in Asia: