Binturong (Bearcat)

 

Binturong (Bearcat) you can see in Asia: