English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

ฮาลอง เบย์ Halong Bay สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม

ฮาลอง เบย์ Halong Bay สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม

อ่าวฮาลอง มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากอยู่ภายใน สภาพภูมิอากาศของอ่าวเป็นเขตร้อนชื้นที่มีสองฤดูกาล: ฤดูร้อนและชื้นและฤดูหนาวแห้งและเย็น หินปูนในอ่าวนี้ได้ผ่าน 500 ล้านปีของการก่อตัวในสภาพที่แตกต่างกันและสภาพแวดล้อม เพราะเป็นเขาสูงชันมากจึงไม่มีการอยู่อาศัยของผู้คน ช่วงดีที่สุดในการเยี่ยมชมฮาลองเบย์เริ่มต้นจากมีนาคม-มิถุนายน แต่ควรหลีกเลี่ยงวันหยุดราชการเพราะมีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมอย่างมากมาย ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ของอ่าวฮาลอง ทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโก

ฮาลอง เบย์ (Halong Bay), เวียดนามเหนือ, Travel Videos


Lagoon Explorer, Halong Bay by Boat Limestone Mountains in Halong Bay Ha Long Bay UNESCO World Heritage Centre Halong Bay Cruise Trip Halong Bay Tourist and Fishing Boats

Custom Search
ฮาลอง เบย์ (Halong Bay), เวียดนามเหนือ แผนที่แสดงที่ตั้ง

ฮาลอง เบย์ (Halong Bay) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ, สถานที่ท่องเที่ยว, สถานที่น่าสนใจ: ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ธรรมชาติ, คู่มือการเดินทาง