English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๕,๓๕๘ ตารางกิโลเมตร สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่อายุไม่ต่ำกว่า ๓,๕๐๐ -๓,๘๐๐ ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ และยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก เป็นจังหวัดที่เป็นต้นกำเนิดวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ซึ่งเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่ง และเป็นเมืองเกษตรกรรม ดังคำขวัญที่ว่า สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง จังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอด่านช้าง มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี, วิดีโอ

Banharn Jamsai Tower Dragon Descendants Museum Wat Pa Lelai Worawihan Bueng Chawak Wat Phra Si Rattana Mahathat

Custom Search
จังหวัดสุพรรณบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Banharn Jamsai Tower

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง ประกอบด้วย … หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ ๒,๗๐๐ ไร่ บึงฉวากมีพื้นที่ติดกับอำเภอหันคา … บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

สวนเฉลิมภัทรราชินีเป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ภายในสวนร่มรื่นมีการจัดแสดงน้ำพุดนตรี สวนดอกไม้ … สวนเฉลิมภัทรราชินี และ หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

พระบรมราชุนุสรณ์ดอนเจดีย์

พระบรมราชุนุสรณ์ดอนเจดีย์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัย ชนะในสงครามยุทธหัตถีที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า … พระบรมราชุนุสรณ์ดอนเจดีย์

เขื่อนกระเสียว

เขื่อนกระเสียว

มีลักษณะเป็นเขื่อนดินและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์บนสันเขื่อนได … เขื่อนกระเสียว

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิมเป็นศาลไม้ทรงไทยมีเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์สวมหมอกเติ๊ก (หมวกทรงกระบอก) สลักด้วยหินสีเขียว … ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์
Top 5 Must-See Attractions in Suphan Buri City

ตลาดร้อยปีสามชุก

ตลาดร้อยปีสามชุก

เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค … ตลาดร้อยปีสามชุก

วัดบ้านกร่าง

วัดบ้านกร่าง

เป็นวัดสมัยอยุธยา มีอายุราว ๔๐๐ ปี เป็นวัดที่มีกรุพระขุนแผนบ้านกร่าง สิ่งที่น่าสนใจ คือ … วัดบ้านกร่าง

วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลัก

วัดเขาดีสลักมีสิ่งที่น่าสนใจคือ รอยพระพุทธบาทจำลองสลักบนแผ่นหินทรายสีแดง… วัดเขาดีสลัก

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

เดิมชื่อ วัดเขาพระ สันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวารวดี มีโบราณวัตถหลายชิ้น ได้แก่ พระพุทธไสยาสน์ … วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร หน้าบันของวิหารวัดป่าเลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฏอยู่ระหว่างฉัตรคู่ … วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีอายุไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ปี ปรางค์องค์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ … วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วัดพระนอน

วัดพระนอน

สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ สลักจากหิน มีลักษณะแปลก … วัดพระนอน

วัดพระลอย

วัดพระลอย

ประวัติวัดนี้น่าจะมาจากที่มีพระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อหินทรายขาวลอยมาตามแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณ) … วัดพระลอย
Dragon Descendants Museum in Suphan Buri City