English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว ราชบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว ราชบุรี

จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้างโป่ง และอำเภอบ้านคา มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า จังหวัดราชบุรีมีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งพื้นที่ราบต่ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง และพื้นที่สูงเทือกเขาตะนาวศรีทางด้านทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าราชบุรีเป็นหัวเมืองแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ ราวปี พ.ศ. ๒๑๘ ซึ่งแคว้นสุวรรณภูมิมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐมหรือเรียกสมัยนั้นว่า ทวารวดี สิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีได้แก่ โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปั้น เครื่องหล่อ งานจักสาน และธรรมชาติที่งดงาม

จังหวัดราชบุรี, วิดีโอ

Train is passing Chulalongkorn Bridge in Ratchaburi Khao Bin Cave Wat Mahathat Worawihan Ratchaburi Damnoen Saduak Floating Market Khlong Damnoen Saduak

Custom Search
จังหวัดราชบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

15 Must See Attractions in Ratchaburi Province

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

พิพิธภัณฑฯ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา … พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร

วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดหน้าพระธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า … วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี

วัดเขาวัง

วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี

วัดเขาวังตั้งอยู่บนเขาสัตตนาถ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตร … วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี

วัดช่องลม

วัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี

วัดช่องลมตั้งอยู่ใกล้บริเวณเมืองเก่า ริมถนนวรเดช ใจกลางเมืองราชบุรี เป็นที่ประดิษฐาน … วัดช่องลม อำเภอเมืองราชบุรี

เขาแก่นจันทร์

เขาแก่นจันทร์ อำเภอเมืองราชบุรี

เขาแก่นจันทร์ มีความสูงประมาณ ๑๔๑ เมตร เดิมชื่อ เขาจันทร์แดง บนยอดเขามีวิหาร … เขาแก่นจันทร์ อำเภอเมืองราชบุรี

เมืองโบราณบ้านคูบัว

เมืองโบราณบ้านคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี

เมืองโบราณบ้านคูบัวเป็นโบราณสถานทางซึ่งได้ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีหลาย … เมืองโบราณบ้านคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี

ถ้ำฤาษีเขางู

ถ้ำฤาษีเขางู อำเภอเมืองราชบุรี

ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ปางแสดงธรรม … ถ้ำฤาษีเขางู อำเภอเมืองราชบุรี

Southern Line, Ratchaburi Railway Station

ถ้ำฝาโถ

ถ้ำฝาโถ อำเภอเมืองราชบุรี

ถ้ำฝาโถอยู่ห่างจากถ้ำฤาษีเขางูไปทางตะวันตกประมาณ ๒๕๐ เมตร ภายในถ้ำมีภาพสลัก … ถ้ำฝาโถ อำเภอเมืองราชบุรี

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี

วัดหนองหอยตั้งอยู่บนยอดเขาแร้ง หมู่ที่ ๒ ตำบบเขาแร้ง เป็นที่ประดิษฐานพระวิหาร … วัดหนองหอย อำเภอเมืองราชบุรี

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก… ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เป็นตลาดลอยน้ำที่เต็มไปด้วยเรือพายลำ … ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำคลองลัดพลี

ตลาดน้ำคลองลัดพลี อำเภอดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำคลองลัดพลีเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า ตั้งอยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม … ตลาดน้ำคลองลัดพลี อำเภอดำเนินสะดวก

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก

วัดหลวงพ่อสดธรรมากายารามมีพระอุโบสถสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายและเป็นที่เก็บ … วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อำเภอบางแพ

ภายในอุทยานฯ จัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญทั้งขาวไทย และ … อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อำเภอบางแพ

Wat Mahathat Worawihan Ratchaburi

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน

ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม

บริเวณเขาช่องพราน จะมีถ้ำพระนอน ซึ่งมีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ … ถ้ำค้างคาวเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม

ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน อำเภอจอมบึง

ถ้ำเขาบินอยู่ในเทือกเขาบิน เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ อยู่ในเขรป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำ … ถ้ำเขาบิน อำเภอจอมบึง

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง

ถ้ำจอมพลอยู่ในสวนรุกขชาติ ทางเข้าถ้ำอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ตำบลจอมบึง … ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและแพร่พันธุ์เสือ และสัตว์อื่นๆ เช่น กวาง … สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างและสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน

น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน อำเภอสวนผึ้ง

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ … น้ำตกเก้าชั้น หรือ น้ำตกเก้าโจน อำเภอสวนผึ้ง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อำเภอสวนผึ้ง

บ่อคลึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี … ธารน้ำร้อนบ่อคลึง อำเภอสวนผึ้ง

Khao Ngu Stone Park in Ratchaburi Province