English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว ระนอง

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว ระนอง

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีพื้นที่ ๒,๐๖๑,๒๗๘ ไร่ ภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ ๑๖๙ กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด ๔๔ กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดอยู่ในอำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง ๙ กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดชุมพร และสหภาพพม่า ทิศใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดชุมพร และทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า และทะเลดันดามัน

จังหวัดระนอง วิดีโอ

Thailand Travel Videos Thailand Travel Videos Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos Thailand Travel Videos

Custom Search
จังหวัดระนอง แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

เป็นพระราชวังที่สร้างเพื่อเป็นการอนุสรณ์การเสร็จประทับแรมจังหวัดระนองของ … พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)

หอพระเก้าเกจิ

หอพระเก้าเกจิ

อยู่บริเวณเดียวกับพระราชวังรัตนรังสรรค์ เป็นหอที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระ … หอพระเก้าเกจิ

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ … วัดสุวรรณคีรีวิหาร (วัดหน้าเมือง)

บ่อน้ำร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน

บ่อน้ำร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน

บ่อน้ำร้อนอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่ … บ่อน้ำร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน

วัดหาดส้มแป้น

วัดหาดส้มแป้น

เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ชาวระนองให้ความเคารพ … วัดหาดส้มแป้น

ระนองแคนยอน

ระนองแคนยอน

เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการทำเหมือง โดยใช้น้ำฉีดไล่ดินเพื่อแยกแร่ … ระนองแคนยอน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ … อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี

น้ำตกปุญญบาล

น้ำตกปุญญบาล

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำไหลมาจากหน้าผาสูง สูงประมาณ ๒๐ เมตร … น้ำตกปุญญบาล

บ่อน้ำร้อนบ้านพรรั้ง

บ่อน้ำร้อนบ้านพรรั้ง

อยู่ในพื้นที่หุบเขาล้อมรอบ มีลำธารและสายน้ำธรรมชาติไหลผ่าน มีบ่อกับเก็บน้ำแร่ร้อน … บ่อน้ำร้อนบ้านพรรั้ง

ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน

ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน

เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ในฤดูฝนจะมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมทั่วทั้งเขา … ภูเขาหญ้า หรือเขาหัวล้าน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ได้รับประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๑๗ … อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

น้ำตกหงาว

น้ำตกหงาว

เป็นน้ำตกที่น้ำไหลมาจากหน้าผาสูง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล … น้ำตกหงาว

ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

เป็นหินสลักพระปรมาภิไธย จปร. ของรัชการที่ ๕ ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรง … ศิลาสลักพระปรมาภิไธย

คอคอดกระ

คอคอดกระ

เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกถึงฝั่งตะวันออก … คอคอดกระ

ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์ ชื่อเดิม คือ ถ้ำขาหยั่ง อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี … ถ้ำพระขยางค์

น้ำตกบกกราย

น้ำตกบกกราย

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี สภาพโดยรอบร่มรื่น … น้ำตกบกกราย

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙๖,๘๗๕ ไร่ ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ … อุทยานแห่งชาติแหลมสน

หาดบางเบน

หาดบางเบน

เป็นหาดทรายยาว เม็ดทรายละเอียด บริเวณชายหาดมีต้นสนขึ้นจำนวนมาก … หาดบางเบน

หาดแหลมสน

หาดแหลมสน

จะอยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ ๔ กิโลเมตร … หาดแหลมสน

หาดประพาส หรือ หาดหินทุ่ง

หาดประพาส หรือ หาดหินทุ่ง

เป็นชายหาดที่มีทิวสนขึ้นร่มรื่น ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน อำเภอกะเปอร์ … หาดประพาส หรือ หาดหินทุ่ง

น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง

ลักษณะน้ำตกจะไกลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายกับสายรุ้ง … น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง