English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๔,๗๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่เจริญรุ่งรุ่งมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี จนถึงสมัยลพบุรี ซึ่งได้พบหลักฐานเมืองโบราณ ชุมชนโบราณ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผามากมาย จังหวัดปราจีนบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายก

วิดีโอ

Thailand Travel Videos Thailand Travel Videos Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos Thailand Travel Videos

Custom Search
จังหวัดปราจีนบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

จังหวัดปราจีนบุรี

พระบรมราชุนุสรณ์ดอนเจดีย์

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบตะวันตก … ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พระบรมราชุนุสรณ์ดอนเจดีย์

น้ำตกธารทิพย์

เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงเป็นลานหินกว้าง และแอ่งน้ำ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ … น้ำตกธารทิพย์

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน

ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีพื้นที่ประมาณ ๒,๒๔๐ ตารางกิโลเมตร … อุทยานแห่งชาติทับลาน

วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร

เป็นวัดนิกายธรรมยุติแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี สร้างโดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรีชื่อ นางประมูล โภคา … วัดแก้วพิจิตร