English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว พิษณุโลก

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกได้แก่ แม่น้ำน่าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง ทิศเหนือติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 377 กิโลเมตร

จังหวัดพิษณุโลก, วิดีโอ

Phu Hin Rong Kla National Park Kaeng Sopha Waterfall Sai Thong National Park Pala U Waterfall Sridit Waterfall Phetchabun

Custom Search
จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช … วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

อยู่ริมน้ำน่านด้านฝั่งตะวันออก ถนนสิงหวัฒน์ บริเวณสะพานนเรศวรตรงข้ามวัดนางพญา … วัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดนางพญา

วัดนางพญา อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดนางพญาอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถ มีแต่วิหาร … วัดนางพญา อำเภอเมืองพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมืองพิษณุโลก

เป็นพิพิฐภัณฑ์ที่เก็บรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านในอดีต เช่น เครื่องจักสาน … พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อำเภอเมืองพิษณุโลก

สวนนกไทยศึกษา

สวนนกไทยศึกษา อำเภอเมืองพิษณุโลก

อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นแหล่งเรียนรู้นกที่พบในเมืองไทย ซึ่งบางชนิดหา … สวนนกไทยศึกษา อำเภอเมืองพิษณุโลก

น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา อำเภอวังทอง

น้ำตกแก่งโสภา อำเภอวังทอง

อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 71 – 72 เส้นทางพิษณุโลก – หล่มสัก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ใน … น้ำตกแก่งโสภา อำเภอวังทอง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอวังทอง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีอาณาเขตอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ มี … อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอวังทอง

น้ำตกแก่งซอง

น้ำตกแก่งซอง อำเภอวังทอง

น้ำตกแก่งซองเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และมีร้านค้า บ้านเรือนตั้งอยู่ริมน้ำตก บริเวณน้ำตก … น้ำตกแก่งซอง อำเภอวังทอง

น้ำตกปอย

น้ำตกปอย อำเภอวังทอง

น้ำตกปอยเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพสวยงาม และร่มรื่น อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีบ้านพักไว้บริการ … น้ำตกปอย อำเภอวังทอง

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย

อุทยานตั้งอยู่ในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย มีเนื้อที่ 191,875 ไร่ มียอดเขาสูง 1,617 เมตร … อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย