English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาวและอำเภอเขาค้อ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเลย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ มะขามหวาน ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์, วิดีโอ

Phetchabun Mountains Sridit Waterfall Phetchabun Sri Thep Historical Park Sai Thong National Park Phu Hin Rong Kla National Park

Custom Search
จังหวัดเพชรบูรณ์ แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ทิวเขาเพชรบูรณ์

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นับว่าเป็นที่วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย สูง … วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีลักษณะเป็นศาลาทรงไทยตรีมุข ภายในเป็นที่ประดิษฐานเสาหลัก … ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์

หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

เป็นหอขนาดใหญ่ โดยภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ใช้จัดแสดงภาพและของ … หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดงเป็นแหล่งพักผ่อนที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง … อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

พระพุทธมหาธรรมราชา

พระพุทธมหาธรรมราชา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เนื้อโลหะหล่อด้วย … พระพุทธมหาธรรมราชา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ อำเภอเขาค้อ

เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของ ผกค. การเดินทางใช้ … น้ำตกศรีดิษฐ์ อำเภอเขาค้อ

น้ำตกศรีดิษฐ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยม ด้วยสภาพพื้นที่ … อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ

อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อว่า “เมืองอภัยสาลี” สร้าง … อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ

ฐานอิทธิ (พิพิฐภัณฑ์อาวุธ)

ฐานอิทธิ (พิพิฐภัณฑ์อาวุธ) อำเภอเขาค้อ

ฐานอิทธิเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดง … ฐานอิทธิ (พิพิฐภัณฑ์อาวุธ) อำเภอเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อถัดจากฐานอิทธิไปประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อ … อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเขาค้อ

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อำเภอเขาค้อ

เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายใน … พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก อำเภอเขาค้อ

ทับเบิก

ทับเบิก อำเภอหล่มเก่า

ภูทับเบิกเป็นยอดเขาสูงสุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ … ทับเบิก อำเภอหล่มเก่า

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ