English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน นครศรีธรรมราช

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า นคร เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคใต้ เป็นเมืองเก่า หมายถึง “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชา ผู้ทรงธรรม” จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา ทะเล และยังเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรม หนังตะลุง โนรา อีกด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอนบพิตำ อำเภอทุ่งสง อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอช้างกลาง อำเภอนาบอน อำเภอหัวไทร อำเภอสิชล อำเภอชะอวด อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณารา อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอขนอม มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย ทิศใต้ติดกับจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

จังหวัดนครศรีธรรมราช วิดีโอ


Karome Waterfall, Khao Luang National Park, South Thailand Yong Waterfall, Namtok Yong National Park, South Thailand Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat, Thailand Amazing Tree in Khao Luang National Park

Custom Search
จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนที่แสดงที่ตั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง … วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็น … อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

น้ำตกกระโรม

น้ำตกกระโรม

อยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่ง … น้ำตกกระโรม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 มีเนื้อที่ประมาณ … อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 202.68 ตารางกิโลเมตร หรือ … อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

น้ำตกโยง

น้ำตกโยง

เป็นน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาสูงชันไหลรวมกันมีลักษณะเป็นเกลียวเชือกสีขาวเส้นมหึมา … น้ำตกโยง

น้ำตกสี่ขีด

น้ำตกสี่ขีด

อยู่ในบริเวณน้ำตกสี่ขีด เป็นน้ำตกขนาดเล็ก … น้ำตกสี่ขีด

พิพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน

พิพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน

นอกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระบรมธาตุเจดีย … พิพิธภัณฑ์สถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน

หาดหินงาม

หาดหินงาม

หาดหินงามอยู่ติดกับ หาดสิชล หรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกกันว่า หัวหินสิชล … หาดหินงาม

หาดสิชล

หาดสิชล

หาดสิชล เป็นหาดโค้งมีทิวทัศน์สวยงาม ชาวบ้านเรียกว่า อ่าวทองโหนด เป็นสถานที่ … หาดสิชล

หาดสิชล

น้ำตกอ้ายเขียว

หรือเรียกอีกชื่อว่า น้ำตกในเขียว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีชั้นน้ำตกไหล ลดหลั่น น้ำตกอ้ายเขียว

หาดสิชล

น้ำตกพรหมโลก

อยู่ในท้องที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมาย น้ำตกพรหมโลก