English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

แหล่งท่องเที่ยวในโคราช

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวในโคราช

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน เป็นเมืองบนดินแดน ที่ราบสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าเขา อารยธรรมโบราณ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 26 อำเภอ และ 6 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว อำเภอปากช่อง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอด่านขุนทด อำเภอครบุรี อำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอพิมาย อำเภอโนนแดง อำเภอประทาย อำเภอชุมพวง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักรราช อำเภอคง อำเภอห้วยแถลง อำเภอปักธงชัย อำเภอโชคชัย อำเภอเสิงสาง อำเภอสูงเนิน อำเภอหนองบุญมาก อำเภอวังน้ำเขียว กิ่งอำเภอเมืองยาง กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย กิ่งอำเภอบัวลาย กิ่งอำเภอเทพารักษ์ กิ่งอำเภอพระทองคำ และกิ่งอำเภอสีดา มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ติดกับจังหวัดนครนายก ,จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบุรีรีมย์ ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิ ,จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

วิดีโอ

Haew Suwat Waterfall 18 Must-See Places in Thailand Khao Luang National Park Lan Sang National Park Huay Mae Khamin Waterfall

Custom Search
จังหวัดนครราชสีมา แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

น้ำตกเหวสุวัต

ประตูชุมพล

ประตูชุมพล

ตั้งอยู่ทางด้านหลังของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ … ประตูชุมพล

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ 4 … อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมามีเนื้อที่กว้างขวางถึง 545 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา … สวนสัตว์นครราชสีมา

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดในอุทยานฯ น้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ … น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกเหวสุวัต

เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม มีความสูงประมาณ 20 เมตร … น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกกองแก้ว

น้ำตกกองแก้ว

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากห้วยลำตะคองซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครนายก … น้ำตกกองแก้ว

น้ำตกผากล้วยไม้

น้ำตกผากล้วยไม้

เป็นน้ำตกขนาดกลาง บริเวณน้ำตกมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอย … น้ำตกผากล้วยไม้

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอม แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร … อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ไทรงาม

ไทรงาม

อยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย สภาพบรรยากาศร่มรื่นมีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นไทรเหล่านี้เกิดจากต้นแม่อายุมากกว่า … ไทรงาม

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เป็นอนุสรณ์วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ตั้งอยู่กลางเมืองนครราชสีมา … อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี