English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว นครนายก

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว นครนายก

จังหวัดนครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี พบหลักฐานคือ แนวกำแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตำบลดงละคร จังหวัดนครนายก เดิมชื่อว่า “บ้านนา” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ชุกชม ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิมทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกกันว่า “เมืองนายก” จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครองเป็น ๓ เขต ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดนครนายก, วิดีโอ

Haew Suwat Waterfall 18 Must-See Places in Thailand Khao Luang National Park Lan Sang National Park Huay Mae Khamin Waterfall

Custom Search
จังหวัดนครนายก แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

น้ำตกเหวสุวัต

น้ำตกสาริกา

น้ำตกสาริกา อำเภอเมืองนครนายก

น้ำตกสาริกาเป็นน้ำตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลตก … น้ำตกสาริกา อำเภอเมืองนครนายก

อุทยานวังตะไคร้d

อุทยานวังตะไคร้ อำเภอเมืองนครนายก

อุทยานวังตะไคร้ อยู่ในพื้นที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรองอยู่ห่างจากตัวเมือง … อุทยานวังตะไคร้ อำเภอเมืองนครนายก

น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง อำเภอเมืองนครนายก

เป็นน้ำตกขนาดกลาง ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ อยู่ในพื้นที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัว … น้ำตกนางรอง อำเภอเมืองนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชลสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว … เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก

อุทยานพระพิฆเณศ

อุทยานพระพิฆเณศ อำเภอเมืองนครนายก

อุทยานฯ ประกอบด้วยองค์พระพิฆเณศปางประทานพรองค์ใหญ่ และมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ … อุทยานพระพิฆเณศ อำเภอเมืองนครนายก