English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว กาญจนบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดอยู่ในภาคกลาง เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำตก และถ้ำต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ ๑๙,๔๘๓ ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอทองผาภูมิ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า ทิศใต้ติดกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม

จังหวัดกาญจนบุรี วิดีโอ

Khao Laem National Park, Kanchanaburi Sai Yok National Park in Kanchanaburi Thailand 21 Things to do in Kanchanaburi Kanchanaburi Railway Station Thong Pha Phum National Park

Custom Search
จังหวัดกาญจนบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

ทางรถไฟสายมรณะ

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วน … สะพานข้ามแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒

หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สถานที่เก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เช่น อาวุธต่างๆ โครงกระดูกของเชลย … หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือ พิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้

พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือ พิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้

ตั้งอยู่ในวัดใต้ (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ตำบลบ้านใต้ ตัวอาคารเป็นกระท่อมไม้ไผ่เลียนแบบค่ายเชลยศึกษา … พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก หรือ พิพิธภัณฑ์สงครามวัดใต้

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ … สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อำเภอเมืองกาญจนบุรี

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗ กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ วัดตั้งอยู่เชิงเขาและที่ชื่อว่าถ้ำมังกรทอง … วัดถ้ำมังกรทอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์

ต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เป็นต้นไม้ขนาด ๑๐ คนโอบ มีอายุมากว่า ๑๐๐ ปี อยู่บนเส้นทางไปอำเภอด่านมะขามเตี้ย … ต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่

สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เป็นสุสานทหารสัมพันธมิตร บริเวณสุสานสงบ แต่มีขนาดเล็กกว่าสุสานดอนรัก … สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

7 National Parks in Kanchanaburi, You Should Visit

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เป็นสถานที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์สมัยหินยุคก่อนประ … พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือเรียกว่า ปราสาทเมืองสิงห์ … อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค

น้ำตกไทรโยคน้อย

น้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค

น้ำตำไทรโยคน้อย เดิมเรียกว่า น้ำตกเขาพัง อยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค … น้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค

อุทยานแห่งชาติไทรโยค

อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค

อุทยานฯ ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติไทรโยค เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๓ … อุทยานแห่งชาติไทรโยค อำเภอไทรโยค

น้ำตกไทรโยคใหญ่

น้ำตกไทรโยคใหญ่ อำเภอไทรโยค

น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือเรียกว่า น้ำตกเขาโจน อยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค … น้ำตกไทรโยคใหญ่ อำเภอไทรโยค

น้ำตกผาตาด

น้ำตกผาตาด อำเภอทองผาภูมิ

น้ำตกผาตาดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ … น้ำตกผาตาด อำเภอทองผาภูมิ

น้ำพุร้อนหินดาด

น้ำพุร้อนหินดาด อำเภอทองผาภูมิ

น้ำพุร้อนแห่งนี้ค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติและ … น้ำพุร้อนหินดาด อำเภอทองผาภูมิ

Kanchanaburi Railway Station

เขื่อนวชิราลงกรณ์

เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือ เขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่ตำบลท่าขนุน เป็นเขื่อนหินถมดาดหน้ … เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี

อุทยานฯ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี ป่าเขาและอ่า … อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อำเภอสังขละบุรี

น้ำตกเกริงกระเวีย

น้ำตกเกริงกระเวีย อำเภอสังขละบุรี

น้ำตกเกริงกระเวีย อยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) … น้ำตกเกริงกระเวีย อำเภอสังขละบุรี

สะพานมอญ

สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี

สะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี … สะพานมอญ อำเภอสังขละบุรี

วัดวังก์วิเวการาม

วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี

วัดวังก์วิเวการามเป็นวัดที่ประชาชนชาวไทย ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยงนับถือ … วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสังขละบุรี

เจดีย์แบบพุทธคยา

เจดีย์แบบพุทธคยา อำเภอสังขละบุรี

เจดีย์แบบพุทธคยามีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่ … เจดีย์แบบพุทธคยา อำเภอสังขละบุรี

ด่านเจดีย์สามองค์

ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี

เป็นเขตชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีพระเจดีย์สามองค์ เดิมเรียกว่า … ด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี

The Burma Railway, also known as the Death Railway

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีชื่อเดิมว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ … อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์

น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์

เป็นนำตกที่สวยงามมาก มีต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง … น้ำตกเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์

ถ้ำพระธาตุ

ถ้ำพระธาตุ อำเภอศรีสวัสดิ์

ถ้ำพระธาตุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงาม … ถ้ำพระธาตุ อำเภอศรีสวัสดิ์

เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ … เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานฯ มีเนื่อที่ ๙๕๓,๕๐๐ ไร่ ได้รับประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม … อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอยู่ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ … น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ หรือเรียกอีกชื่อว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด … อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์

Passing the Bridge over the River Kwai at night

ถ้ำธารลอดน้อย – ถ้ำธารลอดใหญ่ – น้ำตกไตรตรึงษ์

ถ้ำธารลอดน้อย – ถ้ำธารลอดใหญ่ – น้ำตกไตรตรึงษ์ อำเภอศรีสวัสดิ์

เมื่อถึงอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จากลานจอดรถเดินไปตามถนนประมาณ ๘๐๐ … ถ้ำธารลอดน้อย – ถ้ำธารลอดใหญ่ – น้ำตกไตรตรึงษ์ อำเภอศรีสวัสดิ์

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค อำเภอบ่อพลอย

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คนับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี … สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค อำเภอบ่อพลอย

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง

วัดถ้ำเสืออยู่ที่ตำบลม่วงชุม จะมีจุดเด่นคือมีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาด … วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง

วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย อำเภอท่าม่วง

วัดถ้ำเขาน้อยจะอยู่ติดกับวัดถ้ำเสือ วัดนี้มีลักษณะการก่อสร้างผสมผสานศิลปะแบบจีน … วัดถ้ำเขาน้อย อำเภอท่าม่วง

วัดบ้านถ้ำ

วัดบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง

วัดบ้านถ้ำอยู่ห่างจากวัดถ้ำเสือไปทางตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ … วัดบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง

เขื่อนแม่กลอง

เขื่อนแม่กลอง

เป็นเขื่อนทดน้ำ อยู่ในตัวอำเภอท่าม่วง ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ … เขื่อนแม่กลอง