English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos Chiang Mai Videos

Custom Search
จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

10 Top Attractions in Chiang Mai, You Should Visit

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่


วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราว พ.ศ. 1839 เพื่อให้ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษา … วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ … วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2020 โดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย … วัดเจ็ดยอด

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป … วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพันเตา

วัดพันเตา

วัดพันเตามีวิหารเดิมเป็นหอคำ หรือท้องพระโรงหน้าของพระเจ้ามโหตรประเทศ อาคารเป็นเครื่องไม้แบบพื้นเมือง … วัดพันเตา

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดบุปผาราม เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม … วัดสวนดอก

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐบานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ … วัดเชียงมั่น

5 Top Waterfalls in Chiang Mai, You Should Visit

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่ยะ

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นน้ำไหลลงมาจากหน้าผาที่สูงประมาณ 280 เมตร ไหลลดหลั่นลงมากระทบโขดหินเป็นชั้นๆ ประมาณ … น้ำตกแม่ยะ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน

อยู่กิโลเมตรที่ 42 ของถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์ ใกล้กับพระมหาธาตุนภเมทนีดล … เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน

น้ำตกวชิรธาร

น้ำตกวชิรธาร

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ 70-80 เมตร มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง … น้ำตกวชิรธาร

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียวซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 100 เมตร … น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกสิริธาร

น้ำตกสิริธาร

ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงใหม่ประมาณ 81 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 … น้ำตกสิริธาร

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับประชาชนชาวไทย สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช … พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

น้ำตกสิริภูมิ

น้ำตกสิริภูมิ

เป็นน้ำตกไหลจากหน้าผาสูงชัน เป็นน้ำตกแฝดไหลลงมาคู่กัน สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล … น้ำตกสิริภูมิ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา

เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา

อ่างกาหลวง อยู่บนยอดดอยอินทนน์ อยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว … เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา

น้ำตกวังควาย

น้ำตกวังควาย

เป็นธารน้ำไหลเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ สายน้ำไหลเซาะลดเลี้ยวตามลานหินลดหลั่นเป็นชั้นๆ … น้ำตกวังควาย

ยอดดอยอินทนนท์

ยอดดอยอินทนนท์

เป็นยอดเขาสูงสุดของประเทศ ประมาณ 2,599 เมตร และเป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 สภาพอากาศบนยอดดอยหนาวเย็นตลอดปี … ยอดดอยอินทนนท์

Top 10 Must-See Temples in Chiang Mai Thailand

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีมะแม ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ … วัดพระธาตุดอยสุเทพ, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

น้ำตกมณฑาธาร, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

น้ำตกมณฑาธาร, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ตกมณฑาธารหรือน้ำตกสันป่ายาง เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สูงกว่าระดับน้ำทะเล … น้ำตกมณฑาธาร, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (ดอยปุย), อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (ดอยปุย), อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

บ้านม้งดอยปุย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ถัดจากวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นไป … บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (ดอยปุย), อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

น้ำตกห้วยแก้ว, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

น้ำตกห้วยแก้ว, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เป็นน้ำตกขนาดเล็กๆ สูงประมาณ 10 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยแก้ว อยู่บริเวณเชิงดอยใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพ … น้ำตกห้วยแก้ว, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนา … อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Chiang Mai Zoo