English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน จันทบุรี

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายอย่าง เช่น ทะเรียน เงาะ มังคุด พริกไทย ยางพารา และยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเลและโบราณสถานต่าง ๆ จังหวัดจันทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ กับอีก 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยอง

วิดีโอ

National Parks of Thailand Beautiful Nature, Kaeng Krachan National Park 12 Breathtaking Natural Sceneries in Thailand Khao Nang Phanthurat Forest Park Waterfalls in Thailand

Custom Search
จังหวัดจันทบุรี แผนที่แสดงที่ตั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี

คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ายึดจันทบุรี ในกรณีพิพากกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง … คุกขี้ไก่

หาดคุ้งวิมาน

หาดคุ้งวิมาน

เป็นชายหาดยาวเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณริมหาดมีบ้านพัก และร้านค้าไว้บริการ … หาดคุ้งวิมาน

แหลมเสด็จ-อ่าวคุ้งกระเบน

แหลมเสด็จ-อ่าวคุ้งกระเบน

เป็นชายหาดที่สวยงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การตั้งแคมป์พักแรม ทางกรมป่าไม้มีเต็นท์ให้เช่า … แหลมเสด็จ-อ่าวคุ้งกระเบน

น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว

เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีต้นกำเนินมาจากลำธา รน้ำใต้ดินที่ผุดขึ้นตรงซอกหินบนหน้าผาแล้วไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง … น้ำตกพลิ้ว

โอเอซีส ซี เวิลด์

โอเอซีส ซี เวิลด์

เป็นสถานที่เพาะพันธ์และอนุรักษ์ปลาโลมาในน่าน้ำจันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หัวบาตร และพันธุ์หัวขวด … โอเอซีส ซี เวิลด์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จาก … พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ตึกแดง

ตึกแดง

อยู่ใกล้กับคุกขี้ไก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ … ตึกแดง

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

เป็นวัดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน … วัดไผ่ล้อม

น้ำตกคลองนารายณ์

โบราณสถานค่ายเนินวง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 … โบราณสถานค่ายเนินวง

หาดแหลมสิงห์

หาดแหลมสิงห์

เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำจันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ในบริเวณร่มรื่นด้วยทิวสนยาวไปตามชายหาด … หาดแหลมสิงห์

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

สภาพเป็นป่าแบบดงดิบแล้งและป่าขายหาดซึ่งมีพันธุ์ไม้สำคัญได้แก่ กฤษณา … วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

น้ำตกคลองนารายณ์

น้ำตกคลองนารายณ์

หรือเรียกอีกชื่อว่า น้ำตกเขาสระบาป น้ำตกตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ต้องเดินลัดเลาะผ่านป่า … น้ำตกคลองนารายณ์

โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี

โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี

หรือเรียกอีกอย่างว่า อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล … โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี