English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน ชัยภูมิ

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจใน ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 7 ของประเทศ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร ด้านประวัติศาสตร์ ชัยภูมิมีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้าง มีการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายในหลายพื้นที่ของจังหวัด ต่อมาปรากฏชื่อเป็นเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช ภายหลังจึงร้างไป และมาปรากฏชื่ออีกครั้งในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยมีชาวเวียงจันทน์เข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง มีผู้นำชื่อ แล ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิแบ่งการปกครองทั้งหมด 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอเทพสถิต อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอคอนสาร อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และอำเภอซับใหญ่ มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัด ขอนแก่น ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี

จังหวัดชัยภูมิ วิดีโอ

Thousand year old tree in Sai Thong National Park, Thailand Stonehenge of Thailand, Mor Hin Khao in Phu Laenkha National Park Tat Ton waterfall in Tat Ton National Park The Viewpoint at Phu Laen Kha National Park The fascinated rock garden in Pa Hin Ngam National Park

Custom Search
จังหวัดชัยภูมิ แผนที่แสดงที่ตั้ง

จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

มอหินขาว

มอหินขาว

มอหินขาว ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นกลุ่มหินขนาดใหญ่จำนวน 3 กลุ่ม โดยจะมีหินทรายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง เป็นสีขาวและโดดเด่นในพื้นที่ และเป็นที่มา … มอหินขาว

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีเนื้อที่โดยประมาณ 92,500 ไร่ อุทยานแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำและลำห้วยต่างๆ … อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ผาเกิ้ง

ผาเกิ้ง

เป็นผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งภาษีอีสานหมายถึง พระจันทร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ … ผาเกิ้ง

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตั้งอยู่ในตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโหม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา … อุทยานแห่งชาติตาดโตน

น้ำตกตาดโตน

น้ำตกตาดโตน

เป็นน้ำตกที่สวยงามร่มรื่น อยู่ใกล้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษ มีความสูงประมาณ … น้ำตกตาดโตน

ปรางค์กู่

ปรางค์กู่

ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็นอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ … ปรางค์กู่

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)

ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนกลางเป็นดินเหนียว ตัวสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก … เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

น้ำผุดทับลาว

น้ำผุดทับลาว

น้ำผุดทับลาวเป็นลักษณะที่น้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมาแล้วไหลเป็นลำธารไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ น้ำใสสะอาดปราศจากกลิ่น … น้ำผุดทับลาว

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงประมาณ 200-800 … อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ลานหินงาม

ลานหินงาม

ลานหินงามอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 1 กิโลเมตร … ลานหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค

ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์

เหมาะมาเที่ยวชมในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บนท้องทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวจะมีดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงขึ้นแซมอยู่ทั่วไป… ทุ่งดอกกระเจียว หรือ ทุ่งบัวสวรรค์

ผาสุดแผ่นดิน

ผาสุดแผ่นดิน

ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล … ผาสุดแผ่นดิน

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ ภายในบริเวณวัดมีเพิงผาหินซึ่งมีภาพจำหลักกลุ่มพระพุทธรูป อันเป็นที่มาของชื่อ ภูพระ … วัดศิลาอาสน์ ภูพระ

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการตัวเมืองชัยภูมิ ตามประวัติเล่าว่า ในปี 2360 สมัยรัชกาลที่ 2 นายแล … อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

อุทยานแห่งชาติไทรทอง ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ … อุทยานแห่งชาติไทรทอง

น้ำตกไทรทอง

น้ำตกไทรทอง

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทองประมาณ 1 กิโลเมตรไปตามทางรถยนต์และเดินเท้าอีก 400 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเตี้ยๆ … น้ำตกไทรทอง
อุทยานแห่งชาติไทรทอง