English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

ปราสาทหินวัดพู (Vat Phou)

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศลาวแขวงจำปาศักดิ์ (Champasak)

ปราสาทหินวัดพู  (Vat Phou)

วัดปราสาทหินวัดพู ตั้งอยู่ใน นครจำปาสัก ลาวตอนใต้ เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น ในสมัยของขอมเรืองอำนาจ ตั้งอยู่บริเวณ เขาศิวบรรพต หรือ ที่ชาวลาวเรียกว่า ภูเกล้า ลักษณะเป็นภูเขาที่มียอดคล้ายกับ ศิวลึงค์ ซึ่งถ้าจะเรียก ศิวลึงค์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น จะเรียกว่า สวยัมภูวลึงค์ ด้วยเหตุที่ เขาศิวบรรพต นั้น คล้ายกับศิวลึงค์ จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจในการสร้างเทวาลัย เพื่อประดิษฐาน รูปเคารพ ตามความเชื่อ ฮินดู ขึ้นในที่สุด ปราสาทหินวัดพู นั้นมีฐานะ ถึงขั้นเป็นอารามหลวงของอาณาจักร ในสมัยนั้นเลยทีเดียว และได้รับการก่อสร้างมาก่อน เขาพระวิหาร ( เปรี๊ยะวิเฮียร์ ) และ พนมรุ้ง ( วะนัมรุง ) ซึ่งคาดว่าผู้ก่อสร้างน่าจะอยู่ในราชวงศ์เดียวกัน และ สืบเชื้อสายต่อๆ กันมา

Custom Search
ปราสาทหินวัดพู (Vat Phou) แผนที่แสดงที่ตั้ง

ปราสาทหินวัดพู  (Vat Phou)

ปราสาทหินวัดพู  (Vat Phou)

ปราสาทหินวัดพู  (Vat Phou)