English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว กระบี่

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว กระบี่

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ มีภูเขาพนมเบญจาเป็นภูเขาสูงที่สุดของกระบี่ (1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง) และเป็นต้นกำเนิดของคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย สายน้ำสำคัญของจังหวัด จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกระบี่ โดยหลักฐานอายุเก่าแก่ที่สุดคือถ้ำหมอเขียว ที่มีอายุถึง 27,000-37,000 ปีนั้น ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ที่นี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบเครื่องมือยุคหินจำนวนมาก ในเขตอำเภอคลองท่อม และยังพบภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำผีหัวโต เป็นต้นนอกเหนือจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า กระบี่คือเมืองบันไทยสมอ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ขึ้นอยู่กับอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) โดยมีรูปลิงเป็นตราประจำเมือง และเป็นชุมชนซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ จังหวัดกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่


White Sand Beach in Koh Poda Island Krabi South Thailand Tham Lod Cave in Krabi Thailand surrounded by limestone mountains Ao Phra Nang Town in Krabi South Thailand Tourism in Koh Poda Island Krabi South Thailand Relaxing Nature Scene Than Bok Khorani National Park Krabi

Custom Search
จังหวัดกระบี่ แผนที่แสดงที่ตั้ง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เขาขนาบน้ำ

เขาขนาบน้ำ

เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ สามารถไปเที่ยวชมได้โดยเช่าเรือหา … เขาขนาบน้ำ

อ่าวไร่เลย์

อ่าวไร่เลย์

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีแอ่งน้ำอยู่ระหว่างหุบเขา มีจุดชมวิว หาดไร่เลย์มี 2 ฝั่ง คือ … อ่าวไร่เลย์

สุสานหอย 40 ล้านปี (Fossil Shell Cemetery)

สุสานหอย 40 ล้านปี (Fossil Shell Cemetery)

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 17 กิโลเมตร … สุสานหอย 40 ล้านปี

วัดถ้ำเสือ (Thum Sua Temple)

วัดถ้ำเสือ (Thum Sua Temple)

วัดถ้ำเสือเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวัดปฎิบัติธรรมของหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฎโฐ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ … วัดถ้ำเสือ (Thum Sua Temple)

อ่าวนาง (Nang Bay)

อ่าวนาง (Nang Bay)

อ่าวนางอยู่ห่างจากหาดนพรัตน์ธารา ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นชายหาดยาว มีร้านค้า และที่พักมากมาย บริเวณอ่าวนางมีเกาะน้อยใหญ่รูปร่างแปลกตา … อ่าวนาง (Nang Bay)

เกาะปอดะ (Poda Island)

เกาะปอดะ (Poda Island)

เกาะปอดะเป็นเกาะเอกชนที่ยังคงความงดงาม เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่างนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ … เกาะปอดะ (Poda Island)

เกาะไม้ไผ่ (Mai Pai Island)

เกาะไม้ไผ่ (Mai Pai Island)

เกาะไม้ไผ่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกมีหาด … เกาะไม้ไผ่ (Mai Pai Island)

เกาะไก่ (Kai Island)

เกาะไก่ (Kai Island)

เกาะไก่อยู่ในทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร มีเกาะปอดะอยู่ห่างไปทางทิศใต้ … เกาะไก่ (Kai Island)

วัดแก้วโกรวาราม (Kawe grow wa ram Temple)

วัดแก้วโกรวาราม (Kawe grow wa ram Temple)

วัดแก้วโกรวารามตั้งอยู่ในตัวเมืองกระบี่ มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีอุโบสถและศาลารายเป็นสีขาวทั้งหลัง … วัดแก้วโกรวาราม (Kawe grow wa ram Temple)

ถ้ำผีหัวโต (Pee Hua To Cave)

ถ้ำผีหัวโต (Pee Hua To Cave)

ถ้ำผีตัวโตอยู่ในตำบลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นถ้ำหินปูนในภูเขาที่มีน้ำล้อมรอบ … ถ้ำผีหัวโต (Pee Hua To Cave)

ถ้ำลอด (Lod Cave)

ถ้ำลอด (Lod Cave)

ถ้ำลอดมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใต้เขาหินปูนมีธารน้ำไหลผ่านอุโมงค์ถ้ำ มีหินงอกและหินย้อยที่สวยงาม … ถ้ำลอด (Lod Cave)

หาดนพรัตน์ธารา (Nopparat Thara Beach)

หาดนพรัตน์ธารา (Nopparat Thara Beach)

หาดนพรัตน์ธาราตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี เดิมชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดคลองแห้ง เพราะในช่วงเวลาน้ำลง น้ำคลองที่ไหลลงมาจาก … หาดนพรัตน์ธารา (Nopparat Thara Beach)

เกาะลันตา (Lanta Island)

เกาะลันตา (Lanta Island)

เกาะลันตาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ … เกาะลันตา (Lanta Island)

หมู่เกาะพีพี (Pee Pee Island)

หมู่เกาะพีพี (Pee Pee Island)

หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะกลางทะเล อยู่ห่างจากอำเภอเมืองกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ … หมู่เกาะพีพี (Pee Pee Island)