English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

สถานที่ท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ที่น่าสนใจ

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ทางติดตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ และอุดรธานีตามลำดับ จังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก ในเขตของเขาภูกระดึงและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะสูงต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่นลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 100-200 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำพอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง อำเภอพระยืน อำเภอหนองเรืออำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอกระนวน อำเภอบ้านไผ่ อำเภอเปือยน้อย อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอภูเวียง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอภูผาม่านอำเภอซำสูง อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนศิลา และอำเภอเวียงเก่า มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดขอนแก่น วิดีโอ

Phra That Kham Kaen Pagoda in Khon Kaen Non Mueang Ancient Town Northeast Thailand Visitor Center in Phu Wiang National Park Khon Kaen Khon Kaen National Museum Phra Mahathat Kaen Nakhon in Khon Kaen Isaan Northeast Thailand

Custom Search
จังหวัดขอนแก่น แผนที่แสดงที่ตั้ง

จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

อุทยานแห่งชาติภูเวียงครอบคลุมพื้นที่ 380 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง อำเภอสีชมพู และอำเภอชุมแพ … อุทยานแห่งชาติภูเวียง

พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น

พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น

พระมหาธาตุแก่นนครตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน เรือนยอดทรงเจดีย์ … พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น

พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น

พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น … พระธาตุขามแก่น

เมืองโบราณโนนเมือง

เมืองโบราณโนนเมือง

เมืองโบราณโนนเมือง เป็นโบราณสถานที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน บริเวณโนนเมืองเป็น … เมืองโบราณโนนเมือง

Khon Kaen Lake

บึงแก่นนคร

เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 603 ไร่ อยู่กลางเมืองขอนแก่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมนันทนาการของชาวเมืองเพราะมีบรรยากาศสบายๆ … บึงแก่นนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี … พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) … พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง

อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง

เป็นสวนสาธารณะริมเส้นทางระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื้นที่ 25 ไร่ มีฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง … อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง