English LangaugeFrench LangaugeSpanish LangaugeGerman LanguageGreek languageChinese LangaugeDutch LangaugeTurkish Langauge
ประเทศไทย
เวียดนาม
ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวเวียดนาม
ประเทศลาว
ข้อมูลท่องเที่ยวลาว
FreeCurrencyRates.com

คู่มือท่องเที่ยว อ่างทอง

เอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คู่มือท่องเที่ยวไทย รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

คู่มือท่องเที่ยว อ่างทอง

จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำนา และทำสวน และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโยอำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้

จังหวัดอ่างทอง

Ang Thong Tourist Attraction, Central Thailand Ang Thong Tourist Attraction, Central Thailand Tourist Attraction, Central Thailand Tourist Attraction, Central Thailand Tourist Attraction, Central Thailand

Custom Search
จังหวัดอ่างทอง แผนที่แสดงที่ตั้ง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วัดต้นสน

วัดต้นสน

วัดต้นสน

วัดต้นสนเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง … วัดต้นสน

วัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล

เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ … วัดขุนอินทประมูล

วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย

วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างามแปลกตากว่า วิหารแห่งอื่น … วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย

วัดม่วง

วัดม่วง

วัดม่วงประกอบด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งภายในวัด เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ที่สุดในโลก … วัดม่วง