Vietnamese Language
Tuyến cáp treo Vinpearl Land
Address:
Đảo Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: