Vietnamese Language
Bảo Đại
Address:
Hon Tam Resort Nha Trang, Nha Trang, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: