Vietnamese Language
Bến Tàu Trí Nguyên
Address:
Vĩnh Nguyên, NHA Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: