Vietnamese Language
Suối Khoáng nóng Tháp Bà - Tháp Bà Spa
Address:
Ngọc Hiệp, NHA Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: