Vietnamese Language
Hòn Chồng và Hòn Vợ
Address:
Vĩnh Phước, Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: