Vietnamese Language
Quảng Trường Nhạc Nước
Address:
46 Trần Phú, Lộc Thọ, tp. Nha Trang Lộc Thọ tp. Nha Trang Khánh Hoà, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: