Vietnamese Language
Tháp Bà Ponagar
Address:
Hai Tháng Tư, tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: