Vietnamese Language
Hòn Tằm
Address:
Hòn Tằm, Vĩnh Nguyên tp. Nha Trang Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: