Vietnamese Language
Khu du lịch Con Sẻ Tre
Address:
Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: