Vietnamese Language
Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin
Address:
1 Mỹ Giang, Ninh Phước, Khánh Hòa, Vietnam
Province:
Khánh Hòa Province
Region:
South Central Coast (Nam Trung Bộ)
Country:
Vietnam
Web: